top of page

KONSERWACYJNA STRONA RZECZY

Zasady Konserwacji Jaskiń

Wskazówki dotyczące szacunku i ochrony jaskiń 

Exploruj ostożnie i zgodnie ze swoimi możliwościami:

Unikaj brawury ponieważ moment beztroski, możlwe, że spowodowanej zmęczeniem, może uszkodzić formacje i pokłady osadu, które przetrwały millenia. Zawsze zachowuj ostrożność i sprawdzaj czego dotykasz i gdzie stawiasz stopy. Kiedy prowadzisz grupę upewnij się, że planowana wyprawa stoi w zgodzie z możliwościami uczestników.

Trzymaj się wyznaczonych tras, przestrzegaj oznaczeń konserwcyjnych:

Sugerowane trasy wewnątrz jaskiń mogą być wyznaczone, a niektóre obszary oraz całe korytarze mogą być oddzielone by zachować formacje, obiekty o znaczeniu naukowym lub sekcje nieskażonej jaskini dla przyszłych pokoleń. Trzymaj się wyznaczonej strony taśmy lub barieki, podążaj za wyznaczoną trasą a w razie niepewności zachowaj ostrożność podczas kontynuowania wędrówki.

Chroń Ekosystemy Jaskń; Unikaj Płoszenia Nietoperzy:

Jaskinie są domem różnego rodzaju stworzeń często niezauważanych przez speleologów.  Środowisko jaskini jest delikatne, postaraj się nie zakłócać go na przykład poprzez wyrzucanie jedzenia czy zanieczyszczanie wody. NIetoperze, często jedne z najbardziej zagrożonych gatunków Wielkiej Brytanii, cieszą się specjalną ochroną prawną. Kiedy napotkasz je w jaskini, pozostaw je w spokoju, przechodząc obok cicho i szybko.

Utrzymuj Wolne od Śmieci Środowisko, Nie Zostawiaj Po Sobie Śladu:

Z wyjątkiem nadzwyczajnych okoliczności nic co zostało przyniesione do jaskni nie powinno w niej pozostać. Zabierz ze sobą wszyskie śmieci, pożywienie i odpadki. Z powodu zagrożenia środowiskowego jakie stanowią lampy karbidowe preferowane są teraz lampy elektryczne.

Szanuj Obiekty Archeologiczne i Naukowe: 

Środowisko jaskiniowe często przechowuje ważne  paleontologiczne i archeologiczne artefakty, włączne z przedmiotami z przemysłowej i przedprzemysłowej ery. Pozostałości takie powinny pozostać nienaruszone i badane tylko przez wykwalikownych specjalistów.

Chroń Środowisko Naukowe:

Eksploracja jaskiń często wymaga umieszczania pod ziemią kosztownego i delikatnego sprzętu. Naruszanie tego sprzętu może poskutkować zniszczeniem i utratą cennych badań.

Świeć Przykladem:

Przekazywanie innym właściwych praktyk konserwacyjnych jest ułatwiane przez edukację i własny przykład. Bądż odpowiedzialny, wykaż zainteresowanie i zrozumienie speleologii oraz przestrzeganie zasad konserwacji jaskiń.

Unikaj Niszczenia Formacji:

Opieraj się pokusie dotykania formacji nieważne jak atrakcyjnie mogą wyglądać. Kontakt fizyczny może zabrudzić te formacje. Chociaż pojedynczy dotyk może się wydawać nieszkodliwy, skumulowany impakt wielu rąk może nieodwracalnie skazić piękne formacje. Pamiętaj, że formacje nie zawsze składają się z ładnych kryształów; może to być błoto, piasek lub skała. Wszystkie mają być traktowane z tym samym respektem.

"Tylko Fotografie":

Z wyjątkiem śmieci pozostawionych beztrosko nic nie powinno być zabierane z jaskini. Połamane formacje i geologiczne okazy, włącznie z kamieniami powinny pozostać nienaruszone.

Przestrzegaj Wymogów Dostępu:

Różne jaskinie posiadają specyficzne zasady rządzące dosępem i zachowaniem w nich. Zasady te są zaprojektowane by wspierać konserwację jaskiń i wszyscy grotołazi powinni włączać się w konserwację poprzez przestrzeganie tych wskazówek. Przewodnicy powinni upewnić się że cała grupa rozumie i przestrzega powyższye zasady.

Szanuj Prawa i Prywatność Właścicieli Terenu:

Wszystkie wejścia do jaskiń są usytuowane na prywatnym terenie. Grotołazi mogą mieć czasami specjalne pozwolenia wydane przez władze konserwacyjne, częściej jednak dostęp zależy od dobrej woli właścicieli. Pamiętaj, że właściciele mogą zastrzec sobie prawo do odmowy dostępu. Uszanuj ich prywatność i przestrzegaj wszelkich warunków dostępu, ponieważ ich nieprzestrzeganie może zagrozić dostępem dla wszystkich.

Wskazówki do eksploracji jaskiń przy minimalnym wpływie człowieka

bottom of page