top of page

WYCIECZKI I PRODUKTY

Tutaj możesz kupić dowolne produkty, wycieczki i wydarzenia. Jeśli kupujesz wycieczkę lub wydarzenie, musisz mieć opłacone członkostwo USSCC chyba,  że jest to Try Caving Dzień podczas którego otrzymasz również link do wypełnienia formularza.

Wycieczki dla nie-członków i Try Caving

Chcesz spróbować bycia grotołazem ale nie chcesz jeszcze dołączyć do klubu lub nie jesteś grotołazem ale chcesz spędzić ciekawie dzień. Tutaj znajdziesz to czego szukasz.
Chcesz spróbować bycia grotołazem ale nie chcesz jeszcze dołączyć do klubu lub nie jesteś grotołazem ale chcesz spędzić ciekawie dzień. Tutaj znajdziesz to czego szukasz.

Kliknij poniższy link i złóż datek na Nową Chatę Grotołaza Fermanagh

bottom of page