top of page

Statut Klubu USSCC

Data wejścia w życie: [01/11/23]

1. Nazwa

Nazwa klubu brzmi Ulster Speleological Society & Caving Club, zwany dalej USSCC. Siedziba klubu znajduje się w Irlandii Północnej, a jego adres administracyjny to 42, Randalstown BT41 3BQ.

2. Cele

Cele USSCC są następujące:

 • Promowanie i ułatwianie eksploracji jaskiń i wszystkich powiązanych z tym zajęć.

 • Zapewnienie platformy społecznościowej umożliwiającej wzajemną pomoc, wsparcie i organizowanie imprez w tym pokazów slajdów i wykładów.

 • Ułatwianie członkom eksploracji jaskiniowej  poprzez organizowanie spotkań, rezerwację zakwaterowania i organizowanie transportu.

 • Udostępnianie eksploracji jaskiń bez względu na pochodzenie czy sytuację finansową.

 • Edukowanie członków na temat różnych aspektów speleologii, takich jak przetrwanie, odżywianie, pierwsza pomoc, ochrona środowiska, kodeksy postępowania w jaskiniach, SRT (technika pojedynczej liny) i inne praktyki jaskiniowe.

 • Ułatwianie spelelogii wszystkim oraz zachecanie młodzieży do brania udziały w tym sporcie zarówno w Irlandii Północnej jaki i Irlandii.

 • Angażowanie się w badaniu i eksploracji nowych jaskiń, Zajmowanie się problemem dostępu oraz innymi kwestiami związanymi z jaskiniami.

 • Ustanawianie jak najlepszej platformy treningowej dla członków.

 • Dostarczanie umiejetności jaskiniowych wśród społeczności tam gdzie jest to możliwe.

3. Zobowiązania

 • USSCC nie ponosi odpowiedzialności za uczestników zajęć klubowych, niezależnie od tego, czy są to członkowie, potencjalni członkowie czy goście. Eksploracja jaskiń to aktywność niosąca ze sobą ryzyko obrażeń ciała lub śmierci. Uczestnicy powinni znać i akceptować to ryzyko oraz ponosić odpowiedzialność za swoje działania.

 • USSCC traktuję równy dostęp poważnie, a członkostwo jest otwarte dla wszystkich,bez dyskryminacji w oparciu o chronione charakterystiki zdefiniowane w ustawie o równości z 2010 r.

 • USSCC przestrzega ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (GDPR) i szanuje prywatność członków. Polityka prywatności Klubu określa w jaki sposób i jak długo dane osobowe członków będą wykorzystywane, udostępniane, a także ich prawa osobowe.

4. Członkostwo

 • Aby dołączyć do głównego klubu jaskiniowego, kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat. Dzieci muszą być pod nadzorem rodziców przez cały czas i jedynie rodzice są za nie odpowiedzialni.

 • Wnioski o członkostwo można składać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie internetowej USSCC lub w formie pisemnej do urzędnika ds. członkostwa.

 • Kandydaci mogą wziąć udział w jednym spotkaniu/wycieczce przed rozpatrzeniem sprawy przez Komitet.

 • Po akceptacji Komitetu opłacenie składki rocznej zapewnia pełne członkostwo.

 • Konstytucja jest dostępna na stronie internetowej USSCC, a nowi członkowie otrzymają kopię lub link.

 • Komitet zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosków z uzasadnionych powodów, które zostaną podane.

 • Wypowiedzenie członkostwa może nastąpić przez Komisję z podaniem przyczyn na piśmie. Odwołania podlegają decyzji przewodniczącego lub będą podlegać głosowaniu..

 • Członkowie honorowi mogą być proponowani na Dorocznym Walnym Zgromadzeniu (DWZ), i są zwolnieni ze składek członkowskich oraz mogą głosować na Walnym Zgromadzeniu, Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (NWZ) oraz uczestniczyć w zebraniach i wydarzeniach.

5. Subskrypcje

 • Wysokość składek rocznych ustalana jest na Walnym Zgromadzeniu.

 • Wszelkie proponowane zmiany w zapisach są umieszczane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia i udostępniane członkom w sprawozdaniu ze zgromadzenia.

 • Płatność składek następuje po przyjęciu członkostwa, a następnie pierwszego dnia każdego, kolejnego roku.

 • Uznaje się, że członkowie, którzy zalegają ze składkami powyżej trzech miesięcy złożyli rezygnację.

bottom of page