top of page

Zasady Chaty Grotołaza

 1. Zakazane jest hałasowanie, imprezy oraz zakłócanie porządku pomiędzy godz. 23:00 a 07.30.

 2. Nie zezwala się na używanie zbyt głośno wybuchających sztucznych ogni..

 3. Nie zezwala się na żadne zwierzęta wewnątrz budynku.

 4. Wszyscy użytkownicy chaty mają sprzątać po sobie przed opuszczeniem miejsca, zostawiając porządek dla innych użytkowników. 

 5. Do rozpalania ognia naleźy używać własnego drewna/torfu i pozostawić porządek po sobie.

 6. Ogrzewanie jest ustawione na 19 stopni i nie zezwala sie na zmienianie ustawienia. Nie zezwala sie na używanie urządzeń elektrycznych poza tymi należącymi do chaty.

 7. Nie zezwala się na przechowywanie brudnego sprzętu w chacie. Należy go trzymać w oczyszczalni i suszarni.

 8. Oczyszczalnię i suszarnię należy posprzątać po użyciu i pozostawić w czystości. 

 9. Nie udziela się kredytu na pobyt w chacie, Opłatę należy uiszczać poprzez stronę internetową lub na miejscu.  Nie ma zniżek chyba, że jesteś członkiem lub masz prawo do niższej stawki.

 10. USSCC zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu (Chata jest klasifikowana jako bezpieczne, rodzinne miejsce) i każda osoba nie respektująca tego nie jest mile widziana.

 11. Nie zezwala się na palenie papierosów wewnątrz budynku.  Niedopałki należy umeszczać w dostarczonych popielniczkach. Całkowity zakaz używania narkotyków na terenie chaty. Chata jest strefą wolną od narkotyków.

 12. Dla nienocujących jest opłata w wys. £2,50 za każdy dzień za używane parkingu lub innej części chaty.

 13. Jest niewielka opłata za sekcję treningową, prysznice, suszrnię oraz inne pomieszczenia. Dostęp do nich za pomocą żetonu lub właściwej monety.  

 14. Rodziny z małymi dziećmi mogą korzystać z pokoju dla przewodników lub całego, innego pomieszczenia. Mają opcje pozwolenia innym na pobyt w tym samym pomieszczeniu, ale na własne ryzyko! Rodzice są jedynymi odpowiedzialnymi za swoje dzieci i ich poczynania oraz mają nakaz nadzorowania ich przez cały czas.

 15. Jeśli klub używa chaty musi pozostawić czystość poprzez pozamiatanie,umycie podłóg oraz naczyń itd. gdyż chata sama się nie posprząta. 

 16. Każdy przedmiot pozostawiony w chacie będzie przechowywany przez mesiąc a następnie wyrzucany lub sprzedawany a zysk będzie przeznaczany na utrzymanie chaty.

 17. Grotołazi mają pierwszeństwo pobytu w chacie. Pozostałe grupy mogą to robić za zezwoleniem oficerów klubu.

 18. Chata jest otwarta dla wszystkich grup chcących ją wynająć za zgodą USSCC lub komitetu Chaty Grotołaza Fermanagh.

Klucz zbliżeniowy do chaty można oytrzymać od klucznika.

(Podczas rezerwacji SMS lub email zostanie wysłany z miejscem gdzie można go odebrać)

Depozyt za klucz zbliżeniowy wynosi £10 dla członków i £20 dla osób spoza klubu.

Długoletni członkowie mogą otrzymać własny klucz za opłatą w wysokości £10  a za zgubienie go będzie nakładana kara.

Klub członkowski będzie miał dodatkowo dostęp do magazynu ze sprzętem i innych pomieszczeń.

bottom of page