top of page

O Chacie Grotołaza Fermanagh

Jedyne schronisko grotołazów w Fermanagh

W Chacie może zatrzymać się do 30 osób. Wyposażona jest w: prysznice, kuchnię, pokój Przewodników, salę rekreacyjną, jadalnię, toalety, salę konferencyjną, suszarnię, miejsce do oczyszczania sprzętu, bibliotekę, miejsce wypoczynkowe, hall wejściowy, duży parking i pole namiotowe. Nic więcej nie jest potrzebne do pobytu w Fermanagh i do Twoich aktywności na świeżym powietrzu

396705354_1378279102764151_2806916318956392393_n.jpg

Nasza Historia zaistnienia Chaty

Kiedyś posidanie chaty było marzeniem. The Hoo na górze szostało zamknięte, a w międzyczasie Ray pozwalał zatrzymywać się speleologom w Hubie aż znajdzie się nowa chata.

Natrafiliśmy na to niezbyt odległe miejsce oraz blisko płożone do jaskiń, pubu, sklepu i wioski.

Zagadnęliśmy właściciela i poważne rozmowy się zaczęły a plany wcielone w życie. Zaczęliśmy szukać funduszy. I tak dzięki ciężkiej pracy i niestrudzonym umysłom, które nie dawały za wygraną narodziła Chata Grotołaza Fermanagh.

Cała strona papierkowa

Konstytucja Chaty Grotołaza Fermanagh  oraz Chaty klubowej USSCC

Wejście w życie: [01/11/23]

1. Nazwa 

Chata klubowa będzie znana jako Chata Grotołaza Fermanagh oraz Chata klubowa USSCC.

Siedziba klubu mieści się w Irlandii Północnej pod adresem Stragowna Primary School,    Stragowna Road,Kinawley, Fermanagh,

BT92 4GD.

1a. Chata będzie zarządzana przez specjalny komitet w ramach  USSCC, którego jedynym celem będzie zajmowanie się codziennymi sprawami Chaty 

Komitet będzie tworzyć przynajniej 5 osób.i będą one spotykać się regularnie.w ciągu roku. 

W skład komitetu bedzie wchodzić: Przewodniczący, Sekretarz, Skarbnik, Zarządca posesji, Oficer ds. Rezerwacji oraz dodatkowa osoba do zajmowania sprawami Chaty.  

2. Cele

Cele Chaty Grotołaza USSCC są następujące:

Dostsrczenie speleologom oraz innym osobom możliwie najtańszego i najlepszego zakwaterowania na miejscu podczas odwiedzania terenu.

Dostarczanie miejsca do spotkań, treningu i innych wydarzeń związanych z eksploracją jaskiń wszystkim klubom oraz promowanie speleologii lokalnie.

Danie grotołazom bazy, którą mogliby nazywać domem podczas odwiedzania terenu.

Utrzymywanie Chaty w czystości i dobrym standarcie.

3. Obowiązki

USSCC oraz Chata Grotołaza Fermanagh ponosi odpowiedzialność za uczestników klubowych aktywności niezależnie czy są członkami klubu, potencjalnymi członkami czy gośćmi.

Eksploracja jaskiń, trening czy inne aktywności mające miejsce na terenie Chaty obarczone są ryzykiem uszczerbku na zdrowiu lub śmierci i oczekuje się od uczestników bycia świadomymi tego ryzyka oraz bycia odpowiedzialnymi za swoje poczynania.

USSCC oraz Chata Grotołaza Fermanagh traktuje poważnie równouprawnienie i członkostwo jest otwarte dla każdego bez dyskryminscji w oparciu o charekterystyki zdefiniowane w Equality Act 2010.

Klub działa w zgodzie z Regulaminem ds. Ochrony Danych Osobowych UE (GDPR), szanując prywatność członków i informując ich o użyciu danych, ich udostępnianiu i ich prawach.

4. Członkostwo

 • Możesz dołączyć do USSCC a to pozwoli Ci na pełen dostęp do klubowych wycieczek oraz części członkowskiej strony internetowej klubu. Pozwoli Co także na uzyskanie rabatu na pobyt w Chacie i jej terenu treningowego oraz na pobyt w innych, partnerskich chatach w UK.

 • Koszt członkostwa to £40 z BCA i £27.50 bez BCA.

 • Członkostwo osoby wykorzystującej Chatę to niewłaściwych celów może być odebrane zgodnie z decyzją oficerów zarządzających. 

5. Inne

 • Nie zezwala się na hałasowanie, urządzanie imprwez oraz zakłócanie porządku pomiędzy godz. 23:00 a 07.30.

 • Nie zezwala się na używanie sztucznych ogni ani innych środków wybuchowych.

 • Obowiązuje całkowity zakaz trzymania zwierząt w budynku.

 • Wszyscy użytkownicy mają obowiązek sprzątania po sobie.

 • Do rozpalania ognia należy używać własnego drewna/torfu.

 • Ogrzewanie jest ustawione na 19 stopni i nie zewala się na zmianę ustawienia.

 • Zakazuje się trzymania brudnego sprzętu w Chacie.

 • Nie udziela się kredytu na pobyt w Chacie.

 • USSCC zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu (Chata jest klasyfikowana jako bezpieczne i rodzinne miejsce)

 • Obowiązuje zakaz palenia w budynku oraz zakaz używania narkotyków na terenie Chaty.

 • Opłata za używanie mejsca wynosi £2.50 za dzień.

 • Obowiązuje niewielka opłata za korzystanie z sekcji treningowej, pryszniców, suszarni oraz innych pomieszczeń. 

 • Rodziny z małymi dziećmi mogą korzystać z pokoju przewodników lub innego całego pomieszczenia. Mają one opcję pozwolenia innej osobie na pobyt w tym samym pokoju ale na własne ryzyko! Wyłączne rodzice są odpowiedzialni za swoje dzieci i ich poczynania oraz mają obowiązek nadzorowania ich przez cały czas.

 • Jeśli klub używa miejsca musi pozostawić je w porządku poprzez pozamiatanie i umycie podłóg oraz naczyń itd...

 • Wszelkie, pozostawione przedmioty będą przechowywane przez jeden miesiąc a potem wyrzucane lub sprzedawane a zysk będzie przeznaczany na utrzymanie Chaty.

 • Grotołazi mają pierwszeństwo w korzystaniu z Chaty przed innymi użytkownikami.

 • Chata jest otwarta dla wszystkich chcących ją wynająć lub się w niej zatrzymać za zgodą USSCC lub komitetu Chaty Grotołaza Fermanagh.

bottom of page